• Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Διαβάστε τα τελευταία μας νέα

  ΤΠΕ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  visit: http://office365.schools.ac.cy

  ΤΠΕ

Windows 10 – Scan and Repair Loop – Fix


If you encounter the known Windows 10 – Scan and Repair Boot Loop problem you can use ANDEClone v1.3 or later to fix this problem in less than a minute.

All you have to do is boot your PC with ANDEClone v1.3 or later and use the following command from the menu as shown on the picture below.