• Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Διαβάστε τα τελευταία μας νέα

  ΤΠΕ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  visit: http://office365.schools.ac.cy

  ΤΠΕ

Scanning and repairing drive C STUCK – [Fix]1. If you have this problem as shown on this video: https://www.youtube.com/watch?v=5WDteXPX7mU

2. Just Use the latest version of MOECImage from our Server and Execute the following command. You can remove the Memory Stick and Do the Same on other Computers if you have more than one with this problem at the same time. After the command is done the problem will be fixed – it has to do with file corruption on your hard drive. See picture below.