• Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Διαβάστε τα τελευταία μας νέα

  ΤΠΕ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  visit: http://office365.schools.ac.cy

  ΤΠΕ

LAB SOFTWARE


Τεχνική Υποστήριξη


Εάν επιθυμείτε να δείτε κάποιαν άλλη τεχνική πληροφορία εδώ παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μου. Ευχαριστώ.


Ελληνικά στο console του Codeblocks


Για Ελληνικά στο console του Codeblocks:

 1. Πρέπει να έχω ρυθμισμένα στα windows την πιο κάτω ρύθμιση:
 1. Στο Codeblocks (16.01) κάνουμε τα εξής:

Από το μενού επιλέγουμε Settings -> Compiler και στο παράθυρο Other compiler options προσθέτουμε την εντολή:

-fexec-charset=cp737

 1. Στο Codeblocks (16.01):
  1. Edit | File encoding
   1. Uncheck System defaults
   2. Check UTF-8

Β’ τρόπος:

Για Ελληνικά στο console του Codeblocks:

 1. Στο Codeblocks:
  1. Edit | File encoding
   1. Uncheck System defaults
   2. Check UTF-8
 1. Στον κώδικα:

Α΄ τρόπος:

#include<windows.h>

και πρώτη γραμμή στη main():

SetConsoleOutputCP( CP_UTF8);

ή

SetConsoleOutputCP( 65001);

Β΄ τρόπος:

#include<cstdlib>

και πρώτη γραμμή στη main():

system( “chcp 65001”);

 1. Στο console του Codeblocks (δηλ. στο cmd window όταν κάνω run τον κώδικα):
  1. Δεξί κλικ | Properties
  2. Καρτέλα Font
   1. Αλλάζω το Font σε Lucida Console