• Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Διαβάστε τα τελευταία μας νέα

  ΤΠΕ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  visit: http://office365.schools.ac.cy

  ΤΠΕ

stdLogon – Configuration Help


1. Θα πρέπει να πάρετε από την Γραμματεία του σχολείου τα ακόλουθα στοιχεία για όλους του μαθητές του σχολείου σας.2. Πρέπει όλοι οι μαθητές να είναι σε ένα αρχείο όπως φαίνεται πιο πάνω.

3. Θα κάνετε login στο πρόγραμμα του καθηγητή και θα ακολουθήσετε τα ποιο κάτω βήματα.

 • Το πρόγραμμα θα μεταφράσει όλα τα ονόματα των μαθητών από Ελληνικούς χαρακτήρες σε Λατινικούς για να μπορέσει να δημιουργήσει usernames & passwords.
 • Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά συνδυάζοντας χαρακτήρες από το όνομα, επώνυμο, τμήμα και ομάδα για να δημιουργήσει το username.
 • Αν επιθυμείτε μπορείτε να εισάγετε μια στήλη στα δεξιά με τίτλο ομάδα και να ορίσετε για τον κάθε μαθητή σε ποια ομάδα ανήκει. Διαφορετικά, το πρόγραμμα αυτόματα θα ορίσει τους μισούς μαθητές ότι ανήκουν στην ομάδα Α και τους άλλους μισούς στην Β. Βλέπε εικόνα πιο κάτω:


4. Mετά από την πιο πάνω διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την πιο κάτω επιλογή έτσι ώστε το πρόγραμμα του καθηγητή να συνδεθεί με τον Synology Server και να δημιουργήσει όλα τα accounts για τους μαθητές του σχολείου σας με όλα τα απαραίτητα permissions. (Ο κάθε μαθητής έχει full access μόνο στο account του και read only στο teacher share folder).

5. Μπορείτε επίσης να τυπώσετε καρτελάκια με τα στοιχεία που θα χρειαστούν οι μαθητές σας για να κάνουν login στο σύστημα επιλέγοντας την πιο κάτω επιλογή.