• Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Διαβάστε τα τελευταία μας νέα

  ΤΠΕ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  visit: http://office365.schools.ac.cy

  ΤΠΕ

Create ANDEClone Bootable USB Stick


1. Create ANDEClone bootable USB Stick for UEFI Securte Boot

2. Create ANDEClone bootable USB Stick for BIOS Legacy Boot

Be very careful at step 1 to make sure you have selected the proper USB drive Letter so that you don’t format something else.