• Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Καλώς ήρθατε στο www.dias.ac.cy

  Διαβάστε τα τελευταία μας νέα

  ΤΠΕ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - OFFICE 365

  visit: http://office365.schools.ac.cy

  ΤΠΕ

School Network Configurations


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το Subnet του Δικτύου του σχολείου θα πρέπει να στηθεί σε 22 μάσκα (255.255.252.0). Αυτό συνεπάγεται 1022 hosts  διευθύνσεις τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει το σχολείο χωρίς να αλλάζει το αρχικό δίκτυο που χρησιμοποιεί, (δηλαδή αν το σχολείο χρησιμοποιεί 192.168.1.0/24 θα παραμείνει και θα γίνει με 192.168.0.0/22). Παρομοίως αν το δίκτυο του σχολείου είναι σε 192.168.10.0/24, το νέο δίκτυο που θα δημιουργηθεί θα είναι 192.168.8.0/22.

Το τελευταίο δίκτυο που δημιουργείται με 255 IPs να χρησιμοποιηθεί για στατικά IPs. Σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα θα μπορεί το σχολείο να χρησιμοποιήσει ως ακολούθως:

192.168.0.0/24

192.168.1.0/24                      DHCP από τον Router βάσει των πιο πάνω οδηγιών

192.168.2.0/24

192.168.3.0/24                       Στατικά IPs για όλο τον ενεργό εξοπλισμό δικτύου και περιφερειακά που προστίθενται στο Δίκτυο του εκάστοτε σχολείου.

Τα πρώτα IPs από το τελευταίο subnet θα χρησιμοποιηθούν για το νέο ενεργό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί  βάσει της σύμβασης EP03/17 ή υφιστάμενο ενεργό εξοπλισμό δικτύου που θα παραμείνει (Router, Switches)

Π.χ.        192.168.3.1 gateway Router IP (όνομα σχολείου – router name)

192.168.3.2 Switch KD1-1

192.168.3.3 Switch KD1-2

192.168.3.4 Switch KD2-1

192.168.3.5 Switch KD2-2

192.168.3.6 Switch KD3-1 κ.ο.κ

.

.

.

192.168.3.100 Printer cp4005-Grammatia (θα γίνει από το σχολείο)

Αν υπάρχει άλλος δικτυακός εξοπλισμός μέσα στο σχολείο πχ Access Points, ο υπεύθυνος δικτύου του σχολείου θα πρέπει να ενημερωθεί για τις αλλαγές και τροποποιήσεις του δικτύου, έτσι ώστε να μπορέσει να τροποποιήσει τα δίκτυα στις υπόλοιπες συσκευές.

Σε όλα τα Switches θα πρέπει να αλλάξουν οι εργοστασιακοί κωδικοί σε:

USerName: (θα δοθούν σε μετέπειτα φάση) και σε

Password: (θα δοθούν σε μετέπειτα φάση) (όνομα καμπίνας),

πχ ΧΧΧΧΧΧΧKD1

Σε όλα τα Routers θα πρέπει να αλλάξουν οι εργοστασιακοί κωδικοί σε:

Username: (θα δοθούν σε μετέπειτα φάση) και σε

Login Password: (θα δοθούν σε μετέπειτα φάση)

en Password: (θα δοθούν σε μετέπειτα φάση)